PROFESIONALNO PROSUĐIVANJE U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Autori

  • Jelena Krpić EuroAudit d.o.o. Beograd i ALFA BK Univerzitet, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.56362/Rev23101071K

Ključne reči:

profesionalno prosuđivanje, konceptualni okvir MSFI, MRS/MSFI, finansijski izveštaji

Apstrakt

Cilj rada je da analizira uticaj profesionalnog prosuđivanja i ukaže na njegovu ulogu i značaj kod sastavljanja i prezentacije finansijskih izveštaja. U radu su navedene oblasti sadržane u Konceptualnom okviru finansijskog izveštavanja i odabranim MRS/MSFI u kojima je naglašen značaj prosuđivanja. Kako profesionalno prosuđivanje ima centralnu ulogu pri sastavljanju i prezentovanju finansijskih izveštaja, potrebno je podsticati formalizaciju pristupa u određivanju najpogodnijeg metoda izbora indikatora za priznavanje, prestanak priznavanja i vrednovanje bilansnih elemenata.

Reference

(1) Ajekwe C.C. (2022), Application of Profesional Judgement in International Financial Reporting Standarda, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research Vol.10, No. 7, pp. 17-30, 2022. ISSN: 2053-4094 (Online)

(2) Fomina O., Zadniprovsky O., Korol S., Romashko O. (2021) PROFESSIONAL JUDGEMENT IN ACCOUNTING: CONTENTS AND CONDITIONS OF APPLICATION. Theory and Practice ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202 2022 Volume 23 Issue 1, DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.13330

(3) International Code of Ethics for Professional Accountants. Final-Pronouncement-The-Restructured-Code_0.pdf (ifac.org)

(4) Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje. Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(5) Likierman A. (2019). Time to Reinforce Professional Judgment. https://www.ifac.org/

(6) MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(7) MRS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške. Министарство финансија Републике Србије

(mfin.gov.rs)

(8) MRS 19 – Primanja zaposlenih. Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(9) MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine, preuzeto sa: Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(10)MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(11)MSFI 9 – Finansijski instrumenti. Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(12)MSFI 15 – Prihod od ugovora sa kupcima. Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(13)MSFI 16 – Lizing, preuzeto sa: Министарство финансија Републике Србије (mfin.gov.rs)

(14)Pravinik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva i preduzetnike, „Službeni glasnik RS“, br.89/2020.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-04

Broj časopisa

Sekcija

Articles