UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Autori

  • Kosana Vićentijević Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo
  • Vesna Marković Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo

DOI:

https://doi.org/10.56362/Rev23101023V

Ključne reči:

klimatske promene, računovodstvo klimatskih promena, finansijsko izveštavanje

Apstrakt

U ovom radu razmatraju se implikacije ekologije i održivosti na finansijske izveštaje sastavljene u skladu sa MSFI. Računovodstveni standardi finansijskog izveštavanja obuhvataju aktivnosti i metode kojima se priznaju, vrednuju, prikazuju i obelodanjuju ekonomski, socijalni i ekološki uticaji na održivost privrednog subjekta. Cilj rada je identifikovanje računovodstvene regulative koja uvažava rizike od klimatskih promena. Istraživanja dostupne literature pokazuju da rizik od klimatskih promena sve više utiče na investicione odluke, kreiranje finansijskih rizika, i istovremeno pruža i nove prilike privrednim subjektima.

Reference

Brundtland G. H., et al. (1987). Our Comon Future. Report of the World Commision on Enviroment and Development, Oxford University Press ‘’Human Development Report 2001’’.

CDSB, KPMG, (2021). Accounting for climate, https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_climateaccountingguidance_2021_v4.pdf, (09.02.2023)

Damnjanović, S. (2021). Priručnik za kompanije „Korak po korak do nefinansijskog izveštaja“. Smart kolektiv Beograd.

EY (2022). Applying IFRS Accounting for climate change, (20.02.2023.), https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-climate-change-updated-may-2022

IAS 1 (MRS 1), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/JgWljh_6015e1eeed5ad.pdf

IAS 2 (MRS 2), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/YV3e9Z_6015e2080f972.pdf

IAS 12 (MRS 12), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/8CySDD_6015e25e06985.pdf

IAS 16 (MRS 16), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/G0ZTMK_6015e2776892f.pdf

IAS 36 (MRS 36), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/4etY0C_6015e3c775d80.pdf

IAS 37 (MRS 37), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/4ciZX-1_6015e3e1338a2.pdf

IAS 38 (MRS 38), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/bDHlCd_6015e3fa6b0ef.pdf

IAS 41 (MRS 41), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/ dCGOit_6015e44366a04.pdf

IASB (2021). IFRS Staff Paper: Post-implementation Review of IFRS 9-Classification and Measurement: Feedback on financial assets with sustainability linked features, https://www.ifrs.org/content/ dam/ifrs/meetings/2021/july/iasb/ap3b-pir-ifrs-9-cm-feedback-onfinancial-assets-with-sustainability-linked-features.pdf

IFAC (2022). Time for action on sustainability: next steps for the accountancy profession, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Time-for-Action-on-Sustainability.pdf

IFRS 3 (MSFI 3) Poslovne kombinacije https://www.mfin.gov.rs//upload/media/aKQ39I_6015e649c8cfa.pdf

IFRS 6 (MSFI 6) Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa https://www.mfin.gov.rs//upload/media/uBNSyH_6015e68cc8dc3. pdf

IFRS 7 (MSFI 7), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/dSWFfw_6015e6a2a7975.pdf

IFRS 8 (MSFI 8), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/y2PKcF_6015e6b97c293.pdf

IFRS 9 (MSFI 9), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/Fvxtj9_6015e6cf04564.pdf

IFRS 13 (MSFI 13), https://www.mfin.gov.rs//upload/media/tzSYGn_6015e72bd1e66.pdf

IFRS 17 (MSFI 17), https://www.ifrs.org/issued-standards/list-ofstandards/ifrs-17-insurance-contracts/

KPMG (2021), Accounting for climate, https://www.cdsb.net/sites/ default/files/cdsb_climateaccountingguidance_2021_v4.pdf

Stanković, D. & Trivan, G. (2009). Održivi razvoj u koncepciji multidisciplinarnog pristupa zaštite životne sredine, Topola, (183/184): 129-136.

United Nations, Framework Convention on Climate Change, FCCC/ CP/2015/L.9/Rev.1, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ eng/l09r01.pdf

Vićentijević, K. (2019). Konjička industrija u svetlu cirkularne ekonomije, Zbornik radova II Međunarodna naučno-stručna konferencija „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“, Pirot, 39-47.

Vićentijević, K. (2020). Uloga nefinansijskog izveštavanja u konjičkoj industriji, Agroekonomika, Vol. 48, No 86: 81-92.

Vićentijević, Kosana (2022). Konsekvence cirkularne ekonomije na računovodstvenu regulativu, Zbornik radova sa Međunarodne naučnostručne konferencija MEFkon 2022 „Inovacije kao pokretač razvoja“, Beograd, str. 234-242.

Vićenijević, K. (2022a). Računovodstvo održivosti u funkciji dodate vrednosti privrednog entiteta, 10. Međunarodni simpozij „Finansije, računovodstvo, menadžment – jučer danas sutra“, Tuzla, 258-265.

Vićentijević, K. (2022b). Izazovi Internet of Things tehnologije na trendove u računovodstvenoj profesiji. Revizor, 25(100), 31–40. https://doi.org/10.56362/Rev22100031V

Vićentijević, K., Rakić, S., & Marković, V. (2022). Integration of CSR and SDG in creating added value of the textile industry. Tekstilna industrija, 70(3), 26-31. https://doi.org/10.5937/tekstind2203026V

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-05-04

Broj časopisa

Sekcija

Articles