UPRAVLJANJE FUNKCIJOM INTERNE REVIZIJE

Autori

  • Mile Stanišić Univerzitet Singidunum, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.56362/Rev22100093S

Ključne reči:

interna revizija, planiranje, upravljanje funkcijom, upravljanje ljudskim resursima

Apstrakt

Izvršni direktor revizije mora efikasno upravlјati aktivnostima interne revizije kako bi osigurao da ona dodaje vrednost organizaciji. Funkcija interne revizije dodaje vrednost organizaciji onda kada razmatra strategije, cilјeve i rizike; teži da ponudi načine za unapre- đenje korporativnog upravlјanja, upravlјanja rizikom i kontrolnih procesa; i kada objektivno obezbeđuje relevantno uveravanje. U ovom radu su istražene odgovornosti izvršnog direktora revizije u oblasti godišnjeg planiranja, upravljanja ljudskim resursima, izveštavanja odbora i vi- šeg menadžmenta, koordinacije sa drugim provajderima uveravanja.

Reference

Evropska konfederacija instituta za internu reviziju (ECIIA), Poboljšanje saradnje između interne i eksterne revizije, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2014.

Institut internih revizora IIA Global Model Povelјe aktivnosti interne revizije, Prevod: dr Jozefina Beke-Trivunac, Udruženje internih revizora Srbije (UIRS) 2017.

Institut internih revizora IIA, Global, Upravljanje talentima, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2018.

The Institute of Internal Auditors, Globalni okvir kompetencija interne revizije IIA, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2013.

The Institute of Internal Auditors, IIA MODEL TRI LINIJE – Osavremenjavanje Tri linije odbrane, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2013.

The Institute of Internal Auditors, Imenovanje, ocena izvršenja i razrešenje izvršnog rukovodioca revizije, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2010.

The Institute of Internal Auditors, Koordinacija i oslanjanje: Izrada mape uveravanja, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2018.

The Institute of Internal Auditors, Međunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2016.

The Institute of Internal Auditors, Model: Povelja Odbora za reviziju, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2019.

The Institute of Internal Auditors, Poboljšanje saradnje između interne i eksterne revizije, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2014.

The Institute of Internal Auditors, Vodič za primenu: Etički kodeks, Prevod: Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), 2019.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-12-31

Broj časopisa

Sekcija

Articles